Cenník služieb

Odvoz a likvidácia odpadu

Ceny za odvoz a likvidáciu odpadu sa rozdelujú na fixné a variabilné.

Fixné ceny

Druh kontajneraDuhy odpaduCena 11cbm / 7 cbm / 5 cbm
11 cmb / 7 cbm / 5 cbmstavebná suť, betón, objemný odpad195 / 150 / 130 EUR
7 cmb / 5 cbmvýkopová zemina130 / 110 EUR
11 cmb / 7 cbm / 5 cbmškridla90 EUR
11 cmb / 7 cbm / 5 cbmdrevo90 EUR
11 cmb / 7 cbm / 5 cbmkonáre130 EUR

Variabilné ceny / Doprava a manipulácia

nosnosť vozidlacena za km (Eur/km) + prestoj (Eur/h)cena za opracovanú hodcena manipulácie
9 ton (2 nápravy)1,35 EUR/km + 20 Eur/h35 EUR10 EUR / kontajner
14 ton (3 nápravy)1,38 EUR/km + 23 Eur/h37 EUR10 EUR / kontajner

Doprava a manipulácia v rámci Bratislavy

Druh kontajneraCena
5 cbm80 EUR
7 cbm90 EUR
11 cbm100 EUR

Variabilné ceny / Likvidácia odpadu

Druh odpaduKatalogové čísloCena za tonu
Odpady z lesného hospodárstva02010720 EUR
Odpadová kôra a korok03010120 EUR
Piliny, hobliny, odpadové rezivo, odrezky0301050 EUR
Obaly z dreva1501030 EUR
Zmiešané obaly15010645 EUR
Betón1701015 EUR
Tehly17010210 EUR
Stavebná suť17010720 EUR
Drevo1702015 EUR
Sklo, sklobetón17020225 EUR
Bitumenové zmesi (asflat)17030228 EUR
Zemina a kamenivo1705045 EUR
Štrk zo železníc17050810 EUR
Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií17090445 EUR
Lepenka20010128 EUR
Lístie2002012 EUR
Konáre2002016 EUR
Objemný odpad20030750 EUR

– Uvedené ceny sú bez DPH

– Pri vyšších odberoch sa dá dohodnúť individuálna zľava

– Pre iné odpady, ako sú uvedené v tabuľke Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku

– Odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov podľa dohody ADR treba konzultovať osobne alebo telefonicky