Cenník služieb

Odvoz a likvidácia odpadu

 • Fixné ceny
 • Variabilné ceny
 • Doprava a manipulácia
 • Likvidácia odpadu
Zemné a búracie práce

Zemné a búracie práce

 • Cenník mechanizmov
 • Cenník vozidiel

Nákladná doprava

 • Preprava kusových zásielok
 • Preprava vykonávaná sklápacími vozidlami

Predaj materiálov

 • Štrk
 • Makadam
 • Zemina
 • Suchý betón

 • Ceny za ostatné služby, ktoré nie sú uvedené Vám radi poskytneme telefonicky, formou emailu, alebo osobne.