O spoločnosti LEONTECH s.r.o.

Sme radi, že sa zaujímate o naše služby a dúfame, že Vás naša ponuka zaujme.

Budeme sa snažiť výjsť Vám v maximálnej možnej miere v ústrety, pretože spokojnosť zákazníka a kvalita nami poskytovaných služieb je našou prioritou.

História firmy LEONTECH s.r.o. siaha až do r. 1991, kedy si otec súčasného spoločníka otvoril, ako jeden z prvých v Bratislave, živnosť na nákladnú dopravu a zakúpil prvé vozidlo škoda 706MTS. Zaoberal sa predovšetkým prepravou a predajom sypkých materiálov a zúčastňoval sa rôznych veľkých stavebných projektov ako napríklad vodné dielo Gabčíkovo. V roku 2011 prebral firmu súčasný spoločník, ktorý do roku 2014 rozšíril podnikanie o zemné a výkopové práce a prepravu tovaru prevažne pre stavebné spoločnosti, ale aj súkromné osoby. V roku 2014 sa ku spoločnosti pridal druhý spoločník a vznikla spoločnosť LEONTECH s.r.o. Ihneď po vzniku spoločnosť LEONTECH s.r.o. prevzala firmu, ktorá sa od r. 1991 zaoberala odvozom a likvidáciou odpadu a investovala do obnovy vozidlového parku. Spoločnosť sa v r. 2016 začala zaoberať aj prepravou nebezpečných vecí a odpadov podľa dohody ADR. V súčasnosti má spoločnosť LEONTECH s.r.o. stabilné miesto na regionálnom trhu a veľa spokojných zákazníkov. Vo veľkej konkurencii sa naša spoločnosť snaží odlíšiť v prvom rade profesionalitou, kvalitou a rýchlosťou, čo dosahujeme vďaka vzdelanému a skúsenému personálu, kvalitnému vozidlovému parku a predovšetkým odhodlaním uspokojiť zákazníkov.