Odvoz a likvidácia odpadu

Túto činnosť realizujeme prostredníctvom systému veľkoobjemových reťazových a hákových kontajnerov o objeme 3, 5, 7, 9, 11, 15 a 30 m3 a do hmotnosti 14t.

Kontajnery sú prepravované vozidlami s nadstavbou, reťazovým ramenovým nakladačom a hákovým nakladačom.

Naša spoločnosť má oprávnenie poskytovať služby v preprave nebezpečných odpadov podľa dohody ADR.

Odpad je likvidovaný na oficiálnych, legálnych skládkach a recyklačných dvoroch.

Disponujeme širokou škálou druhov kontajnerov:

  • Klasické otvorené kontajnery
  • Kontajnery s otváracím čelom, pre uľahčenie nakládky
  • Kontajnery so zníženou nakladacou hranou, pre uľahčenie nakládky
  • Uzamykateľné kontajnery, pre prípad neželaného užívania kontajneru inou osobou

V prípade potreby vieme zaručiť pristavenie, resp. vývoz kontajnera do 2 hodín od telefonickej objednávky, v ktoromkoľvek dennom čase, 7 dní v týždni.

Cena závisí od konkrétnej požiadavky a druhu odpadu.

Aktuálne ceny nájdete v sekcii Cenník / Odvoz a likvidácia odpadu.