Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cestnej dopravy

V oblasti sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti poskytujeme:

  • príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu a vykonanie samotnej kontroly
  • vykonanie všetkých úkonov potrebných pre evidenciu vozidiel dovezených zo zahraničia na Okresnom úrade Bratislava odbor CD
  • zabezpečenie všetkých evidenčných úkonov pri evidencii vozidiel, zmenách v evidencii vozidiel, vyraďovaní z evidencie vozidiel v rámci okresu Bratislava, na Dopravnom Inšpektoráte Bratislava
  • zabezpečenie potrebných povolení pre výkon prevádzkovateľa vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej a osobnej dopravy a taxislužby
  • zabezpečenie prepravných povolení (jednorázových aj trvalých), povolení CEMT na prepravy mimo EU
  • poradenská činnosť v oblasti prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR
  • poradenská činnosť v oblasti celého spektra cestnej nákladnej, osobnej dopravy ako aj taxislužby