• Zemné a búracie práce

Zemné a búracie práce

Disponujeme širokou škálou stavebných mechanizmov, ktoré máme vo vlastníctve, alebo od našich spoľahlivých zmluvných partnerov a ktoré sú vždy pripravené na ťažkú prácu v náročných terénnych alebo priestorových podmienkach.

Odvoz vzniknutého odpadu zabezpečujeme modernými, sklápacími, vozidlami o objeme až 16m3 a nosnosti 17t na pozemných komunikáciách, 24t mimo pozemných komunikácií. Sme schopní prepravovať aj nebezpečné kontaminované zeminy a materiály podľa dohody ADR

Pri výkopových a búracích prácach navrhneme systém, druh mechanizmu, počet mechanizmov, uskladnenie vzniknutého odpadu a to individuálne vzhľadom na potreby zákazníka. Pri navrhovaní systému sa snažíme zabezpečiť čo najvyššiu produktivitu, efektivitu a rýchlosť s ohľadom na čo najnižšiu cenu.

Aktuálne ceny za použitie mechanizmov nájdete v sekcii Cenník / Zemné a búracie práce.